Đấu thầu gói thầu xây dựng Trạm Thủy văn Tuyên Quang và Trạm Khí tượng Tam Đảo

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc mời thầu gói thầu xây dựng Trạm Thủy văn Tuyên Quang và Trạm Khí tượng Tam Đảo. Thuộc dự án: Đầu tư các trạm Khí tượng Thủy văn thuộc Đài KTTV khu vực Việt Bắc. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C. Tên chủ đầu tư: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc
– Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
– Điện thoại: 0210 3812 623 – Fax: 0210 3846 449
2. Tên dự án: Đầu tư các trạm Khí tượng Thủy văn thuộc Đài KTTV khu vực Việt Bắc.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:
    Gói thầu (xây dựng) C3 – Trạm Thủy văn Tuyên Quang;
    Gói thầu (xây dựng) C4 – Trạm Khí tượng Tam Đảo.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên bên mời thầu: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc
– Tên gói thầu:
    Gói thầu C3( xây dựng): Công trình trạm Thủy văn Tuyên Quang    
    Gói thầu C4 (xây dựng): Công trình trạm Khí tượng Tam Đảo
– Tên dự án: Đầu tư các trạm Khí tượng Thủy văn thuộc Đài KTTV khu vực Việt Bắc.
– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
– Hình thức đấu thầu rộng rãi: Trong nước

– Thời gian bán HSMT: từ 8h ngày 29 tháng 10 năm 2009 đến trước 8h ngày 12 tháng 11 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế hoạch Tài chính – Đài KTTV khu vực Việt Bắc: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
– Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng
– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế hoạch Tài chính – Đài KTTV khu vực Việt Bắc: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

– Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 12 tháng 11 năm 2009.
– Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn). VNĐ.
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 h (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 11 năm 2009 tại Đài KTTV khu vực Việt Bắc.

Đài KTTV khu vực Việt Bắc kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                      Việt Trì, ngày 22 tháng 10 năm 2009
                        ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
                           
                                 Đã ký

                               Trần Ngọc Minh