Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim (Kè bờ trái từ KT- 4,9m -:- S2+ 6m) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim (Kè bờ trái từ KT- 4,9m -:- S2+ 6m) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
Tên gói thầu:Xây dựng Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim (Kè bờ trái từ KT- 4,9m -:- S2+ 6m) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
Nguồn vốn:
Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Địa chỉ: Phường Đồng Tâm- thành phố Yên Bái- tỉnh Yên Bái Điện thoại: 029.3852.535 Fax: 029.3852.008
30/10/2009
19/11/2009 đến 05/12/2009
1.000.000 (VND)
05/12/2009 09:00
05/12/2009 09:00