Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp chính + ép thử tĩnh tải cọc+ nhà tạm+ thiết bị

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp chính + ép thử tĩnh tải cọc+ nhà tạm+ thiết bị

Tên dự án:Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12 quận 5
Tên gói thầu:Xây lắp chính + ép thử tĩnh tải cọc+ nhà tạm+ thiết bị
Nguồn vốn:
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 5,địa chỉ số 203 An Dương Vương Phường 8,Quận 5,TP.HCM,Điện thoại:(08)38 557 092 Fax:(08)38 577 756.
29/10/2009
13/11/2009 đến 03/12/2009
1.000.000 (VND)
03/12/2009 15:00
03/12/2009 15:00