Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế.

Tên dự án:Mua sắm trang thiết bị y tế
Tên gói thầu:Thiết bị
Nguồn vốn:
Ngân sách quận
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Bệnh viện Gò vấp, 212 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM
29/10/2009
02/11/2009 đến 13/11/2009
1.000.000 (VND)
13/11/2009 10:00
13/11/2009 10:00