Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm 01 Tủ ấm lạnh nuôi cấy vi sinh

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm 01 Tủ ấm lạnh nuôi cấy vi sinh

Tên dự án:Mua sắm 01 Tủ ấm lạnh nuôi cấy vi sinh
Tên gói thầu:Mua sắm 01 Tủ ấm lạnh nuôi cấy vi sinh
Nguồn vốn:
Vốn tự có
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Xí nghiệp Xăng dầu Hàng không Miền nam Sân bay Tân Sơn Nhất, F2, Q.Tân Bình, TpHCM Điện thoại :(08)3846-2003, (08)3844-6720 ext:117, FAX :(08)3844-6721
29/10/2009
06/11/2009 đến 17/11/2009
0 (VND)
17/11/2009 09:30
17/11/2009 09:30