Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công tuyến đường từ đầu dự án đến cầu Hương Điểm dự án ĐT.887 từ cầu Nguyễn Tấn Ngãi đến ngã ba Sơn Đốc, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công tuyến đường từ đầu dự án đến cầu Hương Điểm dự án ĐT.887 từ cầu Nguyễn Tấn Ngãi đến ngã ba Sơn Đốc, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Tên dự án:ĐT.887 từ cầu Nguyễn Tấn Ngãi đến ngã ba Sơn Đốc, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Tên gói thầu:Thi công tuyến đường từ đầu dự án đến cầu Hương Điểm dự án ĐT.887 từ cầu Nguyễn Tấn Ngãi đến ngã ba Sơn Đốc, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý Điều hành dự án chuyên Ngành GTVT số 593/B4, đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, ĐT: 075.3820862, fax: 075.3827212
29/10/2009
09/11/2009 đến 24/11/2009
1000000 (VND)
24/11/2009 14:00
24/11/2009 14:00