Thông báo mời thầu gói thầu: San nền Trung tâm Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo mời thầu gói thầu: San nền Trung tâm Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Cần Thơ

Tên dự án:San nền dự án Trung tâm Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Cần Thơ
Tên gói thầu:San nền Trung tâm Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Cần Thơ
Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý công trình Trường Đại học Cần Thơ Khu II đường 3 tháng 2 – Ninh Kiều – TP. Cần Thơ ĐT: 84710 3835529 – fax: 84710 3838474
29/10/2009
09/11/2009 đến 25/11/2009
1.000.000 (VND)
25/11/2009 09:00
25/11/2009 09:00