Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng các hạng mục công trình: Nhà tạm giữ thuộc Công an Thành phố Cà Mau

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng các hạng mục công trình: Nhà tạm giữ thuộc Công an Thành phố Cà Mau

Tên dự án:Xây dựng công trình: Nhà tạm giữ thuộc Công an Thành phố Cà Mau – Công an tỉnh Cà Mau
Tên gói thầu:Xây dựng các hạng mục công trình: Nhà tạm giữ thuộc Công an Thành phố Cà Mau
Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Hợp đồng hỗn hợp
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Hậu cần Công an tỉnh Cà Mau – Số 262 Quang Trung, phường 5, TP. Cà Mau Điện thoại: 07803.849117; 07803.849187 Fax: 07803.550821
28/10/2009
12/11/2009 đến 09/12/2009
1000000 (VND)
09/12/2009 14:00
09/12/2009 14:00