Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp chổi than cho công trình SCL tổ máy Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp chổi than cho công trình SCL tổ máy Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi

Tên dự án:Mua sắm chổi than cho công trình SCL tổ máy Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi
Tên gói thầu:Cung cấp chổi than cho công trình SCL tổ máy Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi
Nguồn vốn:
Vốn sửa chữa lớn
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, 80A Trần Phú-Lộc Sơn-Bảo Lộc-Lâm Đồng
28/10/2009
29/10/2009 đến 08/11/2009
0 (VND)
08/11/2009 15:00
08/11/2009 15:00