Thông báo mời thầu gói thầu: XD NHÀ VĂN HÓA

Thông báo mời thầu gói thầu: XD NHÀ VĂN HÓA

Tên dự án:NHÀ VĂN HÓA THỊ TRẤN ĐINH VĂN
Tên gói thầu:XD NHÀ VĂN HÓA
Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
VĂN PHÒNG TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN LÂM HÀ; KP3 – TT ĐINH VĂN, HUYỆN LÂM HÀ; ĐT: 0633.686.016
28/10/2009
08/11/2009 đến 24/11/2009
1.000.000 (VND)
24/11/2009 08:30
24/11/2009 08:30