Thông báo mời thầu gói thầu: mua sắm trang thiết bị cho các Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thông báo mời thầu gói thầu: mua sắm trang thiết bị cho các Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tên dự án:mua sắm trang thiết bị cho các Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Tên gói thầu:mua sắm trang thiết bị cho các Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Nguồn vốn:
Vốn sự nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Y tế Hậu Giang (Địa chỉ: Khu Hành chính, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 5, thị xã Vị Thanh, Hậu Giang; ĐT: 0711.2.227870; Fax: 0711.3.878929)
28/10/2009
09/11/2009 đến 24/11/2009
1.000.000 (VND)
24/11/2009 09:00
24/11/2009 09:00