Thông báo mời thầu gói thầu: Thuốc đông dược cho Bệnh viện Đa khoa Tp. Sóc Trăng và 10 Trạm Y tế phường năm 2010

Thông báo mời thầu gói thầu: Thuốc đông dược cho Bệnh viện Đa khoa Tp. Sóc Trăng và 10 Trạm Y tế phường năm 2010

Tên dự án:đấu thầu cung ứng thuốc cho Bệnh viện Đa khoa Tp. Sóc Trăng và 10 Trạm Y tế phường năm 2010
Tên gói thầu:Thuốc đông dược
Nguồn vốn:
Vốn sự nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng tổ chức hành chánh – Quản trị tài vụ – Bệnh viện Đa khoa Thành phố Sóc Trăng. ĐC: 8-10 Hai Bà Trưng Phường 1 Tp. Sóc Trăng ĐT: 0793.621663 Fax:0793.824926
27/10/2009
28/10/2009 đến 26/11/2009
1.000.000 (VND)
26/11/2009 08:00
26/11/2009 08:00