Xây lắp toàn bộ công trình Nâng cấp, tu sửa hồ chứa nước Bà Niên

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận mời thầu Xây lắp toàn bộ công trình dự án: Nâng cấp, tu sửa hồ chứa nước Bà Niên. Loại dự án Dự án thuộc nhóm C.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị: Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận
– Địa chỉ: 127-Lê Hồng Phong-thành phố Phan Thiết-tỉnh Bình Thuận
– Điện thoại/Fax/E-mail: 062 3827940
2. Tên dự án: Nâng cấp, tu sửa hồ chứa nước Bà Niên
–    3. Loại dự án Dự án thuộc nhóm C:
4. Tên chủ đầu tư:  Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Xây lắp toàn bộ công trình

B. Nội dung thông báo mời thầu
  

– Tên Bên mời thầu: Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận
– Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp toàn bộ công trình
– Tên dự án: Nâng cấp, tu sửa hồ chứa nước Bà Niên
– Nguồn vốn: Vốn Trái phiếu Chính phủ
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 07 giờ, ngày 05 tháng 11 năm 2009 đến trước 08 giờ, ngày 16 tháng 11 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận 127-Lê Hồng Phong – thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062 3827940
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng
– Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận 127-Lê Hồng Phong – thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận
– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2009
– Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 11 năm 2009, tại 127 – Lê Hồng Phong – thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    Phan Thiết,  ngày 04 tháng 11  năm 2009
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Tuấn