Đấu thầu xây ký túc xá sinh viên 5 tầng trường Đại học Hàng Hải sử dụng ngân sách nhà nước

Trường Đại học hàng hải có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu XL5: Xây dựng nhà 5 tầng số 2 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án ĐTXD công trình Ký túc xá sinh viên (giai đoạn 1) sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA KTX SINH VIÊNĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Hải phòng, ngày 04 tháng 11 năm 2009
                                  
THÔNG BÁO MỜI THẦU

Trường Đại học hàng hải có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu XL5: Xây dựng nhà 5 tầng số 2 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án ĐTXD công trình Ký túc xá sinh viên (giai đoạn 1) sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Trường Đại học Hàng hải mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nói trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:
Số 484 Đường Lạch Tray – Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng
Điện Thoại:     031.3735932
Fax:        031.3735294
Và được mua một bộ hồ sơ hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng tại văn phòng Ban QLDA KTX sinh viên (thuộc Trường Đại học Hàng hải). Địa chỉ:
Số 484 Đường Lạch Tray – Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng
Điện Thoại:     031.3735932
Fax:        031.3735294
Thời gian bán HSMT từ 7h30 ngày 19 tháng 11 năm 2009 đến trước 9h00 ngày 05 tháng 12 năm 2009 (trong giờ làm việc hành chính);
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 300.000.000 đồng và phải được gửi đến Ban QLDA KTX sinh viên theo địa chỉ nêu trên trước 9h00 ngày 05 tháng 12 năm 2009;
Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 05/12/2009.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9h00 ngày 05 tháng 12 năm 2009 tại văn phòng Ban QLDA KTX sinh viên số 484 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
Trường Đại học Hàng hải kính đề nghị Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu đăng tải, tạo điều kiện cho Trường hoàn thành tốt công tác tổ chức đấu thầu gói thầu trên.
                                                                                                                             TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
Nơi nhận :
–    Như kính gửi;
–    Lưu VPDA                                                                                                             PTB. Thái Hoàng Yên