Bệnh viên 175 – Bộ Quốc Phòng mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Cung cấp trang thiết bị y tế ( gói thầu 1,2,3,4)

Bệnh viên 175 – Bộ Quốc Phòng mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Cung cấp trang thiết bị y tế ( gói thầu 1,2,3,4). Sử dụng ngân sách quốc phòngBỆNH VIỆN 175 – BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ : 786 Nguyễn Kim – P3 – Gò Vấp – TP. HCM
Điện thoại : 069.641213
                                                                  TP. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 11 năm 2009

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên bên mời thầu : BỆNH VIỆN 175 – BỘ QUỐC PHÒNG
– Tên gói thầu : Cung cấp trang thiết bị y tế ( gói thầu 1,2,3,4)
– Nguồn vốn : Ngân sách quốc phòng
– Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
– Thời gian bán HSMT : Từ 8h ngày 16/11/2009 đến trước 14h ngày 26/11/2009
– Địa điểm bán HSMT : Khoa Trang bị – Bệnh viện 175 – Bộ Quốc Phòng.
– Điện thoại : 069.641213
– Fax : 08.8946996
– Giá bán 01 bộ HSMT : 300.000đ ( ba trăm nghìn đồng)
– Địa điểm nhận HSMT : Khoa Trang bị – Bệnh viện 175 – Bộ Quốc Phòng
– Thời điểm đóng thầu : 14h ngày 07/12/2009
DANH MỤC CHI TIẾT CÁC GÓI THẦU
a. Gói thầu 1 và giá trị gói thầu
– Giường hồi sức chuyên dụng 02 cái
– Monitor Bedside01 cái
– Máy shock tim01 cái
– Máy điện tim 12 kênh01 cái
– Máy hút01 cái
– Holter điện tim, huyết áp01 bộ
b. Gói thầu 2 và giá trị gói thầu :
– Máy siêu âm màu tim mạch01 bộ
c. Gói thầu 3 và giá trị gói thầu :
– Hệ thống xử lý nước cho máy thận nhân tạo 38lít/phút01 HT
– Máy thận nhân tạo02 cái
d. Gói thầu 4 và giá trị gói thầu:
– Hệ thống máy giặt gây mê kèm giúp thở có monitor theo dõi cao cấp02 cái
                                                             Đại diện hợp pháp của cơ quan đơn vị đăng ký
                                                                                   GIÁM ĐỐC


                                                                    Thiếu tướng : Nguyễn Phục Quốc