Đấu thầu Mua thuốc y tế năm 2010 cho Bệnh viện Nhân Dân 115

Bệnh viện Nhân Dân 115 – TP.HCM mời thầu các gói thầu :Gói thầu số 1: Mua thuốc y tế theo tên generic và tên biệt dược năm 2010; Gói thầu số 2: Mua dịch truyền năm 2010; Gói thầu số 3: Mua thuốc quý, hiếm, đặc trị, gây nghiện, hướng tâm thần năm 2010; Gói thầu số 4: Mua dược liệu, thuốc đông y. Dự án thuộc nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU


A. Thông tin chung:

1.  Tên cơ quan/đơn vị:  Bệnh viện Nhân Dân 115
–    Địa chỉ : 88 Thành Thái P.12 Q.10 Thành phố Hồ Chí Minh
–    Điện thoại:  (84.8) 38650615     Fax : (84.8) 38655193
2.    Tên dự án:

Mua thuốc y tế năm 2010 của Bệnh viện Nhân Dân 115
thuộc Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh

3.    Loại dự án:         Dự án thuộc nhóm B
4.    Tên chủ dự án:  Bệnh viện Nhân Dân 115
5.    Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:
–    Gói thầu số 1: Mua thuốc y tế theo tên generic và tên biệt dược năm 2010
–    Gói thầu số 2: Mua dịch truyền năm 2010
–    Gói thầu số 3: Mua thuốc quý, hiếm, đặc trị, gây nghiện, hướng tâm thần năm 2010   
–    Gói thầu số 4:  Mua dược liệu, thuốc đông y
6.    Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác
7.    Hình thức đấu thầu :
Đấu thầu rộng rãi: Gói thầu số 01 và 02.
Chỉ định thầu:   Gói thầu số 03
Chào hàng cạnh tranh: Gói thầu số 04
B. Nội dung thông báo mời thầu
Bệnh viện Nhân Dân 115 chuẩn bị tổ chức đấu thầu như sau:
–    Gói thầu số 1: Mua thuốc y tế theo tên generic và tên biệt dược năm 2010
–    Gói thầu số 2: Mua dịch truyền năm 2010
–    Gói thầu số 3: Mua thuốc quý, hiếm, đặc trị, gây nghiện, hướng tâm thần năm 2010   
–   Gói thầu số 4:  Mua dược liệu, thuốc đông y         
Thuộc dự án :

Mua Thuốc y tế  năm 2010 của Bệnh viện Nhân Dân 115
thuộc Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 88 Thành Thái, P.12, Q.10 Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian bán HSMT từ 8h ngày 07 tháng 12 năm 2009 đến trước 8h ngày 22 tháng 12 năm 2009 ( trong giờ hành chính)
Các nhà thầu mong muốn tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin và mua Hồ sơ mời thầu tại :

Khoa Dược – Bệnh viện Nhân Dân 115
88 Thành Thái P.12 Q.10 Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: ( 84.8) 38655192

Các nhà thầu tham dự đấu thầu sẽ được mua bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh từ gói thầu số 01 đến gói thầu số 02 với một khoản lệ phí là : 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn).
Gói thầu số 03 : Nhà thầu được phát miễn phí hồ sơ.
Gói thầu số 04 : 200.000 đồng ( hai trăm ngàn đồng chẵn)
Thời điểm đóng thầu : 8h ngày 22 tháng 12 năm 2009
Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm một bảo lãnh dự thầu có trị giá được qui định trong phần chỉ dẫn đối với nhà thầu ( được nêu trong Hồ sơ mời thầu) bằng tiền mặt nộp tại Phòng Tài chính kế toán-Bệnh viện Nhân Dân 115 hoặc bảo lãnh tại Ngân hàng có giá trị kể từ ngày đóng thầu đến sau 30 ngày kể từ ngày hết hiệu lực của Hồ sơ dự thầu, và phải được chuyển đến Khoa Dược Bệnh viện Nhân Dân 115 trước 8 giờ 00 phút, ngày 22  tháng 12 năm 2009.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ, ngày 22 tháng 12 năm 2009 tại Hội trường Bệnh viện Nhân Dân 115.
Bệnh viện nhân dân 115 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSMT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
TP.HCM ngày 20  tháng 11 năm 2009
  Giám đốc
Đã ký