Gói thầu xây lắp xây dựng Khu tưởng niệm liệt sỹ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn – Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng M.E.C.C

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng M.E.C.C mời thầu gói thầu : Xây lắp (Nhà vệ sinh, nhà hành chánh, nhà dịch vụ, cổng, hàng rào, đường giao thông nội bộ, cống hộp, hồ nước khu sân hành lễ, hồ nước khu cắm trại, hệ thống điện chiếu sáng và chống sét, hệ thống cấp và thoát nước tổng thể, lấp kênh trung ương, nền sân tượng đài bất khuất, chiến sỹ vô danh, trường bắn, sân hành lễ, nhà truyền thống, nền đấu nối vào công trình). Dự án thuộc nhóm B. Tên chủ đầu tư : Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

A.    Thông tin chung :
1. Tên cơ quan: Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng M.E.C.C
– Địa chỉ : 156/1/27 Cộng Hoà – Phường 12 – Quận Tân Bình -Tp.HCM
– Điện thoại : 08.8114813    – Fax : 08.8114813
2. Tên dự án  : Xây dựng Khu tưởng niệm liệt sỹ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn
3. Loại dự án : Dự án thuộc nhóm B
4. Tên chủ đầu tư : Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu : Xây lắp (Nhà vệ sinh, nhà hành chánh, nhà dịch vụ, cổng, hàng rào, đường giao thông nội bộ, cống hộp, hồ nước khu sân hành lễ, hồ nước khu cắm trại, hệ thống điện chiếu sáng và chống sét, hệ thống cấp và thoát nước tổng thể, lấp kênh trung ương, nền sân tượng đài bất khuất, chiến sỹ vô danh, trường bắn, sân hành lễ, nhà truyền thống, nền đấu nối vào công trình)
B.    Nội dung thông báo mời  thầu : 
THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên bên mời thầu : Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn
– Tên gói thầu     : Xây lắp (Nhà vệ sinh, nhà hành chánh, nhà dịch vụ, cổng, hàng rào, đường giao thông nội bộ, cống hộp, hồ nước khu sân hành lễ, hồ nước khu cắm trại, hệ thống điện chiếu sáng và chống sét, hệ thống cấp và thoát nước tổng thể, lấp kênh trung ương, nền sân tượng đài bất khuất, chiến sỹ vô danh, trường bắn, sân hành lễ, nhà truyền thống, nền đấu nối vào công trình)
– Tên dự án : Xây dựng Khu tưởng niệm liệt sỹ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn
– Nguồn vốn : Ngân sách thành phố
– Hình thức đấu thầu : đấu thầu rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSDT từ 8 giờ 00, ngày 03 tháng 12 năm 2009 đến trước 9 giờ 00, ngày 18 tháng 12 năm 2009 ( trong giờ hành chính)
– Địa điểm bán HSMT : Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn; Số 1 Lý Nam Đế – Thị trấn Hóc Môn – Huyện Hóc Môn – TP.HCM
– Giá bán 1 bộ HSDT : 1.000.000 đồng
– Địa chỉ nhận HSDT : Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn; Số 1 Lý Nam Đế – Thị trấn Hóc Môn – Huyện Hóc Môn – TP.HCM
– Thời điểm đóng thấu : 9 giờ 00, ngày 18 tháng 12 năm 2009
– Bảo đảm dự thầu : 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng) ; hình thức : Thư bảo lãnh của ngân hàng
– HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 , ngày 18 tháng 12 năm 2009 tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn; Số 1 Lý Nam Đế – Thị trấn Hóc Môn – Huyện Hóc Môn – TP.HCM
Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                               Ngày 20 tháng 11 năm 2009
                                                                                                        GIÁM ĐỐC       


                                                                                                     Lạc Thái Minh