Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế trung tâm y tế dự phòng quận Gò Vấp

Trung tâm y tế dự phòng Quận Gò Vấp mời thầu gói thầu : Thiết bị , tên dự án : Mua sắm trang thiết bị y tế Trung tâm y tế dự phòng.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

–    Tên bên mời thầu : Trung tâm y tế dự phòng Quận Gò Vấp 
–    Tên gói thầu   : Thiết bị
–    Tên dự án  :  Mua sắm trang thiết bị y tế Trung tâm y tế dự phòng
–    Nguồn vốn :  Ngân Sách Thành Phố Phân Cấp
–    Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
–    Thời gian bán HSMT: Từ 8giờ00, ngày 11 tháng 12 năm 2009 đến trước 9giờ00, ngày  22 tháng 12 năm 2009 ( trong giờ hành chính).
–    Địa điểm bán HSMT : Trung tâm y tế dự phòng Quận Gò Vấp   (Địa  chỉ : số 131 Đường Nguyễn Thái Sơn- Phường 7_Q.Gò Vấp_Tp.HCM, Điện thoại 08.35881073; Fax:  08.35880325) ( trong giờ hành chính).
–    Giá bán 1 bộ HSDT : 1.000.000đồng (Một triệu đồng ).
–    Địa chỉ nhận HSDT : Trung tâm y tế dự phòng Quận Gò Vấp   Địa  chỉ : số 131 Đường Nguyễn Thái Sơn- Phường 7_Q.Gò Vấp_Tp.HCM, Điện thoại 08.35881073 ;Fax:  08.35880325).
–    Thời điểm đóng thầu : 9giờ00 , ngày 22 tháng 12 năm 2009 ( trong giờ hành chính).
–    Bảo đảm dự thầu :  25.000.000 đồng ( Hai mươi lăm triệu đồng )
–    Hình thức    Bảo đảm bằng tiền mặt hoặc  thư bảo đảm của Ngân hàng
–    HSDT sẽ được mở công khai vào lúc : 9giờ00 , ngày 22 tháng 12 năm 2009 tại Trung tâm y tế dự phòng Quận Gò Vấp   (Địa  chỉ : số 131 Đường Nguyễn Thái Sơn- Phường 7_Q.Gò Vấp_Tp.HCM, Điện thoại 08.35881073; Fax:  08.35880325);
–    Trung tâm y tế dự phòng Quận Gò Vấp  Kính mới đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                            Ngày 08  tháng 12 năm 2009