Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình giao thông -Xây dựng mới Cầu Rạch Sơn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình giao thông -Xây dựng mới Cầu Rạch Sơn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Tên dự án:Xây dựng mới Cầu Rạch Sơn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Thi công xây lắp công trình giao thông -Xây dựng mới Cầu Rạch Sơn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn:
Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP Tư vấn & Xây dựng tổng hợp Bình Dương. Số 07 đường Cách Mạng Tháng 8, P.Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Điện thoại: 0650.3822004-3822845; Fax: 0650.3811078
27/11/2009
09/12/2009 đến 25/12/2009
1.000.000 (VND)
25/12/2009 09:00
25/12/2009 09:00