Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Chợ Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (gói thầu xây dựng)

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Chợ Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (gói thầu xây dựng)

Tên dự án:Xây dựng Chợ Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Xây dựng Chợ Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (gói thầu xây dựng)
Nguồn vốn:
Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tín Đức – Địa chỉ: Số 17 lô A, khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.TDM, tỉnh Bình Dương – ĐT/Fax: 0650.3870703
25/11/2009
11/12/2009 đến 28/12/2009
1.000.000 (VND)
28/12/2009 09:00
28/12/2009 09:00