Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Các bài thực tập

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Các bài thực tập

Tên dự án:Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân
Tên gói thầu:Gói thầu số 3: Các bài thực tập
Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Khoa học – Công nghệ, Phòng 306 Nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04.38588579; Fax: 04.38583061
24/11/2009
05/12/2009 đến 21/12/2009
1.000.000 (VND)
21/12/2009 08:45
21/12/2009 08:45