Thông báo mời thầu gói thầu: Đường giao thông nội đồng xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (Gói thầu xây lắp)

Thông báo mời thầu gói thầu: Đường giao thông nội đồng xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (Gói thầu xây lắp)

Tên dự án:Đường giao thông nội đồng xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Đường giao thông nội đồng xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (Gói thầu xây lắp)
Nguồn vốn:
Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tín Đức – Địa chỉ: Số 17 lô A Khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.TDM, tỉnh Bình Dương – Điện thoại/Fax: 0650.3870703
24/11/2009
05/12/2009 đến 22/12/2009
1.000.000 (VND)
22/12/2009 09:00
22/12/2009 09:00