Thông báo mời thầu gói thầu: Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị thuộc dự án Xây dựng cải tạo mở rộng Trường THCS Nguyễn Văn Xơ

Thông báo mời thầu gói thầu: Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị thuộc dự án Xây dựng cải tạo mở rộng Trường THCS Nguyễn Văn Xơ

Tên dự án:Xây dựng cải tạo mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Xơ
Tên gói thầu:Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị thuộc dự án Xây dựng cải tạo mở rộng Trường THCS Nguyễn Văn Xơ
Nguồn vốn:
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Củ Chi, địa điểm: Khu phố 7 – Thị trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi, Điện thoại:08389202847, fax: 08 38920512.
20/11/2009
03/12/2009 đến 21/12/2009
1.000.000 (VND)
21/12/2009 10:30
21/12/2009 10:30