Mua sắm trang thiết bị Y tế năm 2009 – Bệnh viện ĐKII Sơn La

Bệnh viện ĐKII Sơn La – Mua sắm trang thiết bị Y tế năm 2009

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Bệnh viện ĐKII Sơn La.
– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Y tế năm 2009
– Tên dự án: (Ghi theo quyết định đầu tư / giấy phép đầu tư)
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và kinh phí chi không thường xuyên của đơn vị năm 2009.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi.
– Thời gian bán HSMT từ 8giờ, ngày 22 tháng 11 năm 2009 đến trước 14 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2009 (Trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế toán Tài chính Bệnh viện ĐKII Sơn La.
+ Địa chỉ: Khối 2 thị trấn Phù Yên – huyện Phù Yên – tỉnh Sơn La..
+ Điện thoại: 022.3864.431
+ Fax: 022.3864.282.
+ Email: benhvien_pysl@yahoo.com.vn
– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng).
– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính Bệnh viện ĐKII Sơn La.
– Thời điểm đóng thầu: 14h ngày 08/12/2009. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000đ (Mười triệu đồng).
HSDT sẽ được mở công khai vào 14h30phút (giờ Việt Nam), ngày 08/12/2009, tại Hội trường Bệnh viện ĐKII Sơn La.
Bệnh viện ĐKII Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                      Phù Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2009
                                                         Đại diện hợp pháp của cơ quan/ đơn vị đăng ký