Gói thầu thiết bị số 03 – mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La mời thầu : Gói thầu thiết bị số 03 – mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La giai đoạn II 

                                        THÔNG BÁO MỜI THẦU

  Tên Bên mời thầu:Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La.
  Tên gói thầu: Gói thầu thiết bị số 03 – mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La
  Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La giai đoạn II
   Nguồn vốn:Vốn ngân sách nhà nước.
   Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
  Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 25 tháng 12 năm 2009 đến trước 9 giờ, ngày 10 tháng 01 năm 2010 (trong giờ hành chính).
   Địa điểm bán HSMT: Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La – Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, điện thoại: 022.3973497, fax: 022.3873749.
  Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
  Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La – Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
 Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 10 tháng 01 năm 2010.
  Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng ( Sáu mươi triệu đồng); hình thức bảo đảm dự thầu: bảo lãnh ngân hàng hoặc bằng tiền mặt.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 01 năm 2010, tại Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La – Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                            Trung tâm GDLĐ tỉnh  Sơn La
                                                                                                          GIÁM ĐỐC


                                                                                                       Đào Văn Hạnh