Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy tính trạm

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy tính trạm

Tên dự án:Mua sắm tài sản
Tên gói thầu:Mua sắm máy tính trạm
Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cục thuế tỉnh Gia lai 71B Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai ĐT: 059 3872330, Fax: 059 3823823
29/12/2009
04/01/2010 đến 15/01/2010
1.000.000 (VND)
15/01/2010 08:00
15/01/2010 08:00