Thông báo mời thầu gói thầu: Nhóm thuốc sản xuất nhượng quyền

Thông báo mời thầu gói thầu: Nhóm thuốc sản xuất nhượng quyền

Tên dự án:Mua thuốc cho tất cả các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2010
Tên gói thầu:Nhóm thuốc sản xuất nhượng quyền
Nguồn vốn:
Vốn sự nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Y tế Hậu Giang (Địa chỉ: Khu Hành chính, đường Trần Hưng Đạo, KV3, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; ĐT: 0711.2.227870, Fax: 0711.3.878929).
09/12/2009
21/12/2009 đến 05/01/2010
1.000.000 (VND)
05/01/2010 13:00
05/01/2010 13:00