Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công

Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công

Tên dự án:Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu
Tên gói thầu:Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
Nguồn vốn:
Vốn ngân sách Tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo tỷ lệ phần trăm
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu; Địa chỉ: số 18 đường Trưng Trắc, phường 1 thành phố Vũng Tàu; Điện thoại: 064.3510039; Fax: 064.3510039
10/12/2009
23/12/2009 đến 08/01/2010
1.000.000 (VND)
08/01/2010 08:00
08/01/2010 08:00