Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau

Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau

Tên dự án:Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau
Tên gói thầu:Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau
Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng QT-TV-AC – Cục Thuế tỉnh Cà Mau, địa chỉ: Số 01 – An Dương Vương – phường 7 – TP Cà Mau – tỉnh Cà Mau, điện thoại: (0780)3831358, fax: (0780)3831936
15/12/2009
04/01/2010 đến 25/01/2010
1.000.000 (VND)
25/01/2010 09:30
25/01/2010 09:30