Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy in laser A3

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy in laser A3

Tên dự án:Mua sắm tài sản
Tên gói thầu:Mua sắm máy in laser A3
Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cục thuế tỉnh Gia Lai 71B Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai ĐT: 059 3872330; Fax: 05903823823
29/12/2009
04/01/2010 đến 15/01/2010
1.000.000 (VND)
15/01/2010 08:00
15/01/2010 08:00