Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam mời thầu : Cung cấp 80 thiết bị KIOSK Banking thuộc dự án Cung cấp thiết bị, phần mềm tin học năm 2009.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu Cung cấp 80 thiết bị KIOSK Banking thuộc dự án Cung cấp thiết bị, phần mềm tin học năm 2009.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu Cung cấp 80 thiết bị KIOSK Banking thuộc dự án Cung cấp thiết bị, phần mềm tin học năm 2009.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và khả năng tới tham gia dự thầu.

– Các nhà thầu sẽ được mua HSMT tại Phòng Quản lý Kế toán Tài chính (P 601) – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – 108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội từ 8 giờ ngày 22-12-2009 đến trước

9 giờ ngày 6-1-2010 (trong giờ làm việc). Giá mỗi bộ HSMT là 500.000 đồng (năm trăm nghìn). Khi đến đăng ký mua HSMT, yêu cầu đại diện nhà thầu mang theo giấy giới thiệu, giấy chứng minh thư nhân dân.

– Nộp HSDT tại Phòng Quản trị (P 404 – 406) – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –

108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội. Khi nộp HSDT, dự lễ mở thầu yêu cầu mang theo giấy giới thiệu, giấy chứng minh thư nhân dân.

– Ðóng thầu: 9 giờ ngày 6-1-2010, HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ ngày 6-1-2010 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – 108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội trước sự chứng kiến của các nhà thầu đã nộp HSDT.

– Các nhà thầu cần biết thêm thông tin liên quan đến gói thầu, xin liên hệ với Ban quản lý dự án mua sắm thiết bị tin học năm 2009 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo địa chỉ:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Trung tâm Thẻ – Khu Nội Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. ÐT: 04.39429994.