FPT – Mua sắm cáp đồng nhiều sợi cho Khu vực Miền Trung – Quý I, II năm 2010

Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Trung mời thầu Dự án: Mở rộng Hạ tầng mạng cung cấp dịch vụ ADSL & VDSL năm 2010. Gói thầu số: 2010-01-ADSL-FTM. Tên gói thầu: “Mua sắm cáp đồng nhiều sợi cho Khu vực Miền Trung – Quý I & Quý II năm 2010”. Loại hàng hóa: Cáp đồng treo nhiều đôi cách điện Solid-Skin hoặc Foam-Skin, có nhồi dầu chống ẩm.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời Quý Nhà thầu quan tâm tham dự gói thầu của Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Trung như sau:
–    Bên mời thầu: Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Trung
–    Chủ đầu tư: Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Trung
–    Dự án: Mở rộng Hạ tầng mạng cung cấp dịch vụ ADSL & VDSL năm 2010
–    Gói thầu số: 2010-01-ADSL-FTM
–    Tên gói thầu: “Mua sắm cáp đồng nhiều sợi cho Khu vực Miền Trung – Quý I & Quý II năm 2010”
–    Loại hàng hóa: Cáp đồng treo nhiều đôi cách điện Solid-Skin hoặc Foam-Skin, có nhồi dầu chống ẩm.
–    Nguồn vốn: Ngân sách đầu tư phát triển kinh doanh của Công ty
–    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; Trong nước
–    Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
–    Phương thức hợp đồng: Trọn gói
–    Giá trị Bảo đảm dự thầu: 329,460,000 VND
–    Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8:00 ngày 07-01-2010 đến 17:00 ngày 11-01-2010
–    Giá bán hồ sơ mời thầu: 500,000 VND

–    Thời điểm đóng thầu: 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 01 năm 2010
–    Việc mở thầu sẽ tiến hành công khai vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 01 năm 2010 tại địa chỉ: Lô 37-39A, đường 19, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
–    Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu:
o    Phòng Dự án – Vật tư, Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Trung
o    Địa chỉ: 20 Phan Đình Giót, Tân Bình, Tp. HCM
o    Điện thoại: 08. 73008888 (số lẻ: 8045) – Fax: 08. 73008889
–    Nơi nhận tiền mua hồ sơ mời thầu:
Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Trung số 37038383838001 tại Ngân hàng Tiên Phong – CN Đà Nẵng.

Tp. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2010
 Tổng giám đốc
                                                                                    
 NGUYỄN THẾ QUANG