Gói thầu thi công và cung cấp thiết bị vận hành và bảo dưỡng hệ thống cấp nước của thị trấn Ninh Hòa

Ban quản lý dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa mời thầu gói thầu: KH5/A/10/ICB: Thi công và cung cấp thiết bị vận hành và bảo dưỡng hệ thống cấp nước của thị trấn Ninh Hòa bao gồm: Công trình thu nước thô và trạm bơm; Đường ống PVC cấp nước thô; Nhà máy xử lý nước công suất 4.000m3/ngày đêm; Đường ống PVC dẫn nước đã qua xử lý; Hệ thống đường ống PVC phân phối nước đã qua xử lý.

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

1.    Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa.
2.    Gói thầu: KH5/A/10/ICB: Thi công và cung cấp thiết bị vận hành và bảo dưỡng hệ thống cấp nước của thị trấn Ninh Hòa bao gồm:
•    Công trình thu nước thô và trạm bơm.
•    Đường ống PVC cấp nước thô.
•    Nhà máy xử lý nước công suất 4.000m3/ngày đêm.
•    Đường ống PVC dẫn nước đã qua xử lý.
•    Hệ thống đường ống PVC phân phối nước đã qua xử lý.
3.    Thuộc dự án: Phát triển đô thị vừa và nhỏ khu vực miền trung – Tiểu dự án Khánh Hòa.
4.    Nguồn vốn: Vay Ngân hàng phát triển Châu Á
5.    Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển.
6.    Thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển: từ ngày 8 giờ 00 ngày 25 tháng 01 năm 2010 đến 9 giờ 00 ngày 10 tháng 03 năm 2010.
7.    Địa điểm phát hành HSMST: Các Nhà thầu có quan tâm có thể mua Hồ sơ sơ tuyển bằng tiếng Anh, thông qua việc gửi văn bản đề nghị mua hồ sơ tới địa chỉ dưới đây và trả một khoản phí không hoàn lại là 1.800.000 Việt Nam Đồng hoặc một khoản tiền tương đương là 100 USD (Một trăm đôla Mỹ). Phương pháp thanh toán sẽ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Ban quản lý tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Khánh Hoà.
        – Tài khoản VNĐ:      4700201004126
        – Tài khoản ngoại tệ:  4700201004132
Hồ sơ mời thầu có thể lấy tại địa chỉ nêu dưới đây. Nếu có yêu cầu, gửi theo đường bộ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc theo đường hàng không ra nước ngoài.
8.    Địa điểm nhận hồ sơ dự sơ tuyển: Ban quản lý dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa, số 354 Trần Quý Cáp – thị trấn Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam. Điện thoại: (84-58) 3606222;     Fax: (84-58) 3844147; Email: ADB4KH@yahoo.com.vn
9.    Thời điểm đóng sơ tuyển: 9 giờ 00 ngày 10 tháng 03 năm 2010.
HSDST sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00, ngày 10 tháng 03 năm 2010 tại Ban quản lý dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa, số 354 Trần Quý Cáp – thị trấn Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam.
Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                         BAN QLDA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
                                                                        VỪA VÀ NHỎ TỈNH KHÁNH HÒA
Nơi nhận:
– Như trên
– L ưu.