gói thầu : Khu sinh hoạt cắm trại nghỉ ngơi (Nhà nghỉ, đêm chiến khu, hệ thống điện,cấp nước, hệ thống cây xanh và bãi xe trước khu điều hành) – Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi mời thầu gói thầu : Khu sinh hoạt cắm trại nghỉ ngơi (Nhà nghỉ, đêm chiến khu, hệ thống điện,cấp nước, hệ thống cây xanh và bãi xe trước khu điều hành). Thuộc dự án : Xây dựng mở rộng Khu di tích lịch sử Địa đạo Bến Dược,Củ Chi (giai đoạn 2).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu : KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
– Tên gói thầu : Khu sinh hoạt cắm trại nghỉ ngơi (Nhà nghỉ, đêm chiến khu, hệ thống điện,cấp nước, hệ thống cây xanh và bãi xe trước khu điều hành).
– Tên dự án : Xây dựng mở rộng Khu di tích lịch sử Địa đạo Bến Dược,Củ Chi (giai đoạn 2).
– Nguồn vốn : Vốn vay kích cầu
– Hình thức đấu thầu : đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 ngày 26 tháng 01 năm 2010 đến trước 14 giờ 00 ngày 09 tháng 02 năm 2010.
– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : tại Phòng Kế hoạch kinh doanh của Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi ở Ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TP HCM – Điện thoại :  (08) 37948830.
– Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 đồng.
– Địa chỉ nộp hồ sơ dự thầu : tại Phòng Kế hoạch kinh doanh của Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi ở Ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TP HCM – Điện thoại :  (08) 37948830.
– Thời điểm đóng thầu : 14 giờ 00 ngày 09 tháng 02 năm 2010.
– Thời gian mở thầu công khai : 14 giờ 30 ngày 09 tháng 02 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu : 150.000.000 đồng.
Nơi nhận :                                                                                   GIÁM ĐỐC
– Như Trên;
– Thủ trưởng Bộ CHQS TP ( để báo cáo);
– Lưu: VP,pXD,Hi 5.