Thông báo mời thầu gói thầu: Bổ sung gói thầu mua thuốc chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh Bình Dương năm 2009

Thông báo mời thầu gói thầu: Bổ sung gói thầu mua thuốc chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh Bình Dương năm 2009.

Tên dự án:Mua thuốc chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình dương và các cơ sở công lập trong tỉnh năm 2009
Tên gói thầu:Bổ sung gói thầu mua thuốc chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh Bình Dương năm 2009
Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, số 5 Phạm Ngọc Thạch, TX Thủ dầu Một Bình dương, ĐT: 0650 3871132 Fax:0650 3828710
14/01/2010
25/01/2010 đến 04/02/2010
200000 (VND)
04/02/2010 14:00
04/02/2010 14:00