THÔNG BÁO MỜI THẦU: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy nông nam sông Mới, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng mời các nhà thầu tham gia đấu thầu Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy nông nam sông Mới, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng mời các nhà thầu tham gia đấu thầu Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy nông nam sông Mới, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Tên gói thầu: Các gói thầu xây lắp số 19, số 20 và số 21.

Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy nông nam sông Mới, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Nguồn vốn: Vốn vay ADB và vốn đối ứng theo quy định.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 5-1-2010 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 4-2-2010 (trong giờ hành chính).

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 4-2-2010.

Mở thầu: 9 giờ ngày 4-2-2010.

Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (một triệu).

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng. Ðịa chỉ: Số 692 – Ðại lộ Tôn Ðức Thắng, Hải Phòng.

Ðiện thoại: 031.8825389 – Fax: 031.3531838.