MỜI THẦU: Dự án Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Thái Nguyên, sử dụng nguồn vốn trong nước và vốn vay ADB.

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Nguyên có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu hai gói thầu xây lắp thuộc tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Thái Nguyên, sử dụng nguồn vốn trong nước và vốn vay ADB.

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Nguyên có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu hai gói thầu xây lắp thuộc tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Thái Nguyên, sử dụng nguồn vốn trong nước và vốn vay ADB.

Gói thầu số 13: Hệ thống kênh hồ Kim Cương.

Gói thầu số 14: Ðường quản lý vận hành và các cầu qua kênh thuộc hồ Kim Cương, kênh chính Núi Cốc.

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thái Nguyên mời tất cả các nhà thầu đã trúng sơ tuyển thuộc nhóm 4: Thi công kênh và công trình trên kênh có điều kiện tới tham gia đấu thầu hai gói thầu nói trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng

Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Nguyên – Ðịa chỉ: Ðường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên. Ðiện thoại: 02803.855.587; Fax: 02803.587.731 và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đ (một triệu đồng), tại BQL dự án đầu tư và xây dựng Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Nguyên.

Thời gian đăng ký mua hồ sơ mời thầu từ 7 giờ 30 phút ngày 8-1-2010 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 8-1-2010.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 7 giờ 30 phút ngày 10-1-2010 đến trước 9 giờ ngày 28-1-2010 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam) ngày 28-1-2010 tại Hội trường Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Nguyên.

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Nguyên kính mời các nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.