THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: “Cung cấp, lắp đặt các thiết bị Viba, ghép kênh và các dịch vụ kèm theo”.

Công ty Bảo đảm hoạt động bay miền trung tổ chức đấu thầu rộng rãi theo Luật Ðấu thầu cho gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt các thiết bị Viba, ghép kênh và các dịch vụ kèm theo”.

Công ty Bảo đảm hoạt động bay miền trung tổ chức đấu thầu rộng rãi theo Luật Ðấu thầu cho gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt các thiết bị Viba, ghép kênh và các dịch vụ kèm theo”.

Kính mời các nhà thầu thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia đấu thầu.

– Bán HSMT: Từ ngày 21-1 đến

14 giờ ngày 19-2-2010 (không tính ngày lễ và ngày nghỉ)

– Ðóng thầu: 14 giờ ngày 19-2-2010.

– Lệ phí mua một bộ HSMT:

1.000.000 VNÐ (một triệu đồng).

Liên hệ: Phòng Kế hoạch – Công ty Bảo đảm hoạt động bay miền trung, sân bay Quốc tế Ðà Nẵng, TP Ðà Nẵng. Ðiện thoại: (511) 3614516; Fax: (511) 3825349.