THÔNG BÁO MỜI THẦU: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Hòn Ngọc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng mời các nhà thầu tham gia các gói thầu xây lắp số 20 và 21 thuộc tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Hòn Ngọc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng mời các nhà thầu tham gia các gói thầu xây lắp số 20 và 21 thuộc tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Hòn Ngọc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

– Tên gói thầu: Các gói thầu xây lắp bổ sung số 20 và số 21.

– Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Hòn Ngọc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

– Nguồn vốn: Vốn vay ADB và vốn đối ứng theo quy định.

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 19-1 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 25-2-2010 (trong giờ hành chính).

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 25-2-2010.

– Mở thầu: 9 giờ ngày 25-2-2010.

– Giá bán Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu).

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng:

– Ðịa chỉ: Số 692 đại lộ Tôn Ðức Thắng, TP Hải Phòng.

– Ðiện thoại: 031.8825389.

– Fax: 031.3531838.