Thông báo mời thầu: Cung cấp các dụng cụ và thiết bị thí nghiệm điện cho công trình Thủy điện Sông Tranh 2

Ðược sự ủy quyền của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (Chủ đầu tư dự án), Ban quản lý dự án thủy điện 3 (sau đây gọi tắt là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu Gói thầu số 03-CBSX: Cung cấp các dụng cụ và thiết bị thí nghiệm điện cho công trình Thủy điện Sông Tranh 2 (gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 95 MW, trên sông Tranh tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam) theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Ðược sự ủy quyền của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (Chủ đầu tư dự án), Ban quản lý dự án thủy điện 3 (sau đây gọi tắt là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu Gói thầu số 03-CBSX: Cung cấp các dụng cụ và thiết bị thí nghiệm điện cho công trình Thủy điện Sông Tranh 2 (gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 95 MW, trên sông Tranh tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam) theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin và được mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng) trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của chúng tôi, số 0061001376003 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Ðà Nẵng, tại địa chỉ: Ban quản lý dự án thủy điện 3 Tây cầu Tuyên Sơn, P Hòa Cường Nam, Q Hải Châu, TP Ðà Nẵng

Ðiện thoại: 0511.2213228 Fax: 0511.3642266

Nhà thầu gửi đăng ký mua Hồ sơ mời thầu (trực tiếp, qua đường Bưu điện hoặc bằng fax/điện thoại) tới địa chỉ trên đây của chúng tôi từ ngày 14-1-2010.

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ các ngày làm việc, từ ngày 22-1 đến trước 14 giờ ngày 10-2-2010.

Hồ sơ dự thầu phải được nộp đến địa chỉ nêu trên chậm nhất vào 14 giờ ngày 10-2-2010 (gọi là thời điểm đóng thầu). Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu là 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một Bảo đảm dự thầu có giá trị là: 165.000.000 VNÐ (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng). Bảo đảm dự thầu phải được nộp cùng với Hồ sơ dự thầu hoặc gửi đến địa chỉ nêu trên trước thời điểm đóng thầu và phải có hiệu lực tối thiểu 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 10-2-2010 tại địa chỉ nêu trên và mời nhà thầu cử đại diện đến tham dự.