THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN GIAO THÔNG NÔNG THÔN 3 TỈNH HÀ NAM

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng số 4150-VN của Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) và khoản viện trợ không hoàn lại số TF 05632 của Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) để thanh toán cho những chi phí của dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT 3).

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng số 4150-VN của Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) và khoản viện trợ không hoàn lại số TF 05632 của Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) để thanh toán cho những chi phí của dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT 3).

Ban Quản lý dự án 6 (PMU6) đại diện cho Bộ GTVT đã ủy quyền cho Ban Quản lý các dự án giao thông (PPMU) Hà Nam mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án GTNT 3 tại tỉnh Hà Nam như sau:

– Gói thầu số 13 (RT3-08-05-03-1/1): Ðường xã lộ 2 Mộc Nam.

– Gói thầu số 14 (RT3-08-02-02-1/1): Ðường xã lộ 1 Văn Xá, xã lộ 1 Ðồng Hóa;

Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 5-2004 đều có thể tham dự. Các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam có thể dự thầu nếu họ chứng minh được rằng họ: (1) độc lập về pháp lý và tài chính; (2) hoạt động theo Luật Thương mại; (3) không phải là đơn vị trực thuộc bên vay (Chủ đầu tư và Chủ quản dự án); (4) không phải là đơn vị quân đội hay đơn vị an ninh hoặc doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.

Các nhà thầu được phép tham gia đấu thầu mà không cần đăng ký tên trong cơ sở dữ liệu nhà thầu của Chính phủ hay bất kỳ hệ thống đăng ký nào khác.

Hồ sơ mời thầu có thể mua tại Ban QL các DAGT Hà Nam – Km2 đường Ðinh Tiên Hoàng, TP Phủ Lý (ÐT: 03513.843289; Fax: 03513.854793) kể từ 7 giờ 30 phút ngày 25-1 tới trước 8 giờ 30 phút ngày 25-2-2010 một ngày trước thời hạn nộp Hồ sơ dự thầu (trong giờ hành chính). Giá mỗi bộ HSMT: 1.000.000 đồng (mua tại Ban QL các DAGT Hà Nam); 1.200.000 đồng (mua qua đường bưu điện). Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

Hồ sơ dự thầu (HSDT) có hiệu lực trong chín mươi ngày (90) sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu (BLDT) như quy định trong từng gói thầu. HSDT phải được giao tận nơi hoặc được gửi qua đường bưu điện tới: Ban QL các DAGT Hà Nam – Ðịa chỉ: Km2 đường Ðinh Tiên Hoàng, TP Phủ Lý không muộn hơn: 8 giờ 30 phút, ngày 26-2-2010. HSDT sẽ được mở ngay sau khi hết hạn nộp tại hội trường tầng 4 Sở GTVT Hà Nam, Km2 đường Ðinh Tiên Hoàng, TP Phủ Lý trước sự có mặt của các nhà thầu và đại diện cộng đồng có nguyện vọng tham dự. Hồ sơ dự thầu nộp sau hạn cuối cùng nộp hồ sơ sẽ không được chấp nhận và được gửi trả lại nguyên vẹn.