Thông báo mời thầu gói thầu: Phần Xây lắp

Thông báo mời thầu gói thầu: Phần Xây lắp

Tên dự án:Cải tạo và Xây dựng mới Trường THCS Tân Phú Trung
Tên gói thầu:Phần Xây lắp
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Huyện Củ Chi, Địa chỉ: Khu phố 7 – Thị trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi – TP.HCM
02/02/2010
22/02/2010 đến 10/03/2010
1.000.000 (VND)
10/03/2010 10:30
10/03/2010 10:30