Gói thầu: Xây dựng mới Văn phòng đại diện phía Nam – Công ty CP Xây dựng Công trình giao thông 479

Công ty CP Xây dựng Công trình giao thông 479 mời thầu gói thầu: Xây dựng mới Văn phòng đại diện phía Nam. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản và vốn vay tín dụng Ngân hàng

TỔNG CÔNG TY XD CTGT 4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP XDCTGT 479Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO MỜI THẦU
–    Tên bên mời thầu: Công ty CP Xây dựng Công trình giao thông 479
–    Tên gói thầu: Xây dựng mới Văn phòng đại diện phía Nam
–    Nguồn vốn: Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản và vốn vay tín dụng Ngân hàng
–    Hình thức đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước
    Công ty Cổ phần XD CTGT 479 kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực tham gia dự thầu cho gói thầu trên.
–    Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày từ 25 tháng 12 năm 2010 đến trước 10h00 ngày 3 tháng 3 năm 2010 (trong giờ hành chính).
–    Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Văn phòng đại diện phía Nam – Công ty CP XD CTGT 479 (số 82/2/28 Đinh Bộ Lĩnh – P26 – quận Bình Thạnh – TP HCM)
–    ĐT: 08 35115430 – Fax: 08 3511 5430
–    Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)
–    Thời điểm đóng thầu: 14h30 ngày 3 tháng 3 năm 2010.
–    Hồ sơ dự thầu phải được nộp kèm theo 01 bảo đảm dự thầu trị giá 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng chẵn)
(Bằng tiền mặt hoặc bằng bảo lãnh của Ngân hàng có uy tín, hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam phát hành).
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14h30 ngày 3 tháng 3 năm 2010 tại Văn phòng đại diện phía Nam – Công ty CP XD CTGT 479. (Số 82/2/28 Đinh Bộ Lĩnh – P26 – quận Bình Thạnh – TP HCM)
    Công ty CP Xây dựng CTGT 479 kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                                        Vinh, ngày 08 tháng 02 năm 2010
                                                                                                             ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ