Gói thầu: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 thuộc dự án: Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng

Ban QLDA Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng thông báo mời thầu gói thầu: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 thuộc dự án: Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Tên Bên mời thầu: Ban QLDA Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng
Tên gói thầu: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009
Tên dự án: Dự án Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng
Nguồn vốn: Vay ưu đãi từ Quỹ quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD)
Hình thức lựa chọn: Căn cứ trên chất lượng và giá phí cạnh tranh rộng rãi trong nước.
Thời gian phát hành TOR và thư mời kiểm toán: từ 7 giờ 30 phút ngày 05/03/2010 đến trước 10 giờ ngày 08/03/2010 (trong giờ hành chính).
Thời gian nộp hồ sơ: 7 giờ 30 phút ngày 10/03/2010 đến trước 16 giờ ngày 11/03/2010.
Ðịa điểm phát hành TOR và thư mời kiểm toán và nhận hồ sơ: Ban quản lý Dự án Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng.
Ðịa chỉ: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cao Bằng Số 30 phố Xuân Trường thị xã Cao Bằng tỉnh Cao Bằng
Tel: +84 26 3954609 – Fax: +84 26 3954608
Email: caobangdbrp@gmail.com

                                                                                       GIÁM ĐỐC
                                                                             BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN


                                                                                Phương Tiến Tân