Xây mới trụ sở Tòa án nhân dân T.p Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ban QLDA XD TAND Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai mời thầu gói thầu: Xây mới trụ sở Tòa án nhân dân T.p Pleiku, tỉnh Gia Lai

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Ban QLDA XD TAND Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
– Tên gói thầu:  Xây mới trụ sở Tòa án nhân dân  T.p Pleiku, tỉnh Gia Lai
– Tên dự án: Xây mới trụ sở Tòa án nhân dân  T.p Pleiku, tỉnh Gia Lai
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 14 tháng 03 năm 2010 đến trước 09 giờ, ngày 29 tháng 03 năm 2010.
– Địa điểm bán HSMT: BAN QLDA XD TÒA ÁN NHÂN DÂN T.P PLEIKU, TỈNH GIA LAI.
Địa chỉ: Tòa Án Nhân Dân tỉnh Gia Lai ;.
– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA XD TAND T.pPleiku, tỉnh Gia Lai; số 173 Lý Thái Tổ, T.p Pleiku.
– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu: Một trăm triệu đồng.

    HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 29 tháng 03 năm 2010, tại Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.
    Ban QLDA XD TAND Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                     Tp. HCM, ngày 01  tháng 03 năm 2010
                                                                                        CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
                                                                                                XÂY DỰNG HƯNG PHÁT                                       
                                                                                                                       
                                                                                                           GIÁM ĐỐC