Gói thầu ICB EEC1.1 – cung cấp, vận chuyển và lắp đặt thiết bị cho Phòng thí nghiệm mô hình của Trường đại học Giao thông vận tải.

Trường đại học Giao thông vận tải kính mời tất cả các nhà thầu trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân hợp lệ tham gia đấu thầu cạnh tranh quốc tế để cung cấp, vận chuyển và lắp đặt thiết bị cho Phòng thí nghiệm mô hình của Trường đại học Giao thông vận tải – gói thầu ICB EEC1.1.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
TRƯỜNG ÐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ngân hàng Thế giới – Tín dụng số 4328-VN)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Số IFB: ICB EEC1.1

Chính phủ Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới). Một phần của khoản tín dụng này sẽ dùng để thanh toán cho gói thầu số ICB EEC1.1: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt thiết bị cho Phòng thí nghiệm mô hình của Trường đại học Giao thông vận tải.

Trường đại học Giao thông vận tải kính mời tất cả các nhà thầu trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân hợp lệ tham gia đấu thầu cạnh tranh quốc tế để cung ứng, vận chuyển và lắp đặt các thiết bị cho gói thầu ICB EEC1.1.

Thời gian phát hành tài liệu đấu thầu: Từ 9 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ hằng ngày trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ bắt đầu từ ngày 3-2 đến ngày 23-3-2010. Các nhà thầu có thể nộp đơn đăng ký và nhận một bộ hoàn chỉnh tài liệu đấu thầu sau khi đã nộp một khoản lệ phí không hoàn lại là 100 USD (một trăm đô-la Mỹ) (hoặc 1.800.000 đồng) tại địa chỉ: Ban

Quản lý Dự án, Trường đại học GTVT, Láng Thượng, Ðống Ða, Hà Nội, Fax: +84-4-37661803, Tel: +84-4-37661803. Tài khoản USD số: 1507201 050956 (USD) (Swift Code: VBAAVNVX420) tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cầu Giấy, số 99 Trần Ðăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam hoặc mua trực tiếp tại văn phòng Dự án. Các nhà thầu ở xa có thể yêu cầu chuyển tài liệu đấu thầu bằng đường bưu điện (nếu chuyển tài liệu ra nước ngoài thì nhà thầu sẽ chịu thêm cước phí là 50 USD). Trong trường hợp này Dự án Giáo dục Ðại học sẽ gửi ngay tài liệu bằng thư bảo đảm nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài liệu đến chậm hoặc bị mất. Các nhà thầu có thể liên hệ theo địa chỉ trên để biết thêm thông tin và xem hồ sơ mời thầu. Các điều khoản hướng dẫn các nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng tuân thủ theo đúng điều khoản mẫu trong tài liệu mời thầu chuẩn của Ngân hàng Thế giới về mua sắm hàng hóa. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu tại địa điểm trên là 9 giờ ngày 23-3-2010. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo lãnh dự thầu qua ngân hàng là: 15.500 USD (mười lăm nghìn năm trăm đô-la Mỹ).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ ngày 23-3-2010 tại Ban Quản lý Dự án, Trường đại học Giao thông vận tải, Láng Thượng, Ðống Ða,  Hà Nội, Việt Nam trước sự chứng kiến của các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu và có nguyện vọng tham dự.