Gói thầu số 10: SLMB, nhà làm việc, nhà xe, nhà ăn, sân đường nội bộ, cổng hàng rào, bể nước, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp, thoát nước – PCCC – Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Rạch Giá.

Công ty Cổ phần Tư vấn ĐT&XD Kiên Giang mời thầu gói thầu số 10: SLMB + Nhà làm việc + Nhà xe + Nhà ăn + Sân đường nội bộ + Cổng hàng rào + bể nước + Hệ thống điện chiếu sáng + Hệ thống cấp, thoát nước – PCCC. Dự án: Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Rạch Giá. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh + Xổ số kiến thiết 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

–    Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn ĐT&XD Kiên Giang
–    Tên gói thầu số 10: SLMB + Nhà làm việc + Nhà xe + Nhà ăn + Sân đường nội bộ + Cổng hàng rào + bể nước + Hệ thống điện chiếu sáng + Hệ thống cấp, thoát nước – PCCC
–    Tên công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Rạch Giá
–    Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh + Xổ số kiến thiết 2010.
–    Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
–    Thời gian bán HSMT : từ 7 giờ, ngày 15 tháng 03 năm 2010 đến trước 14 giờ 00’ ngày 26 tháng 03 năm 2010 (trong giờ hành chánh).
–    Địa điểm bán HSMT: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang, số: 34 – Trần Phú – TP.Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: (077) 3878544; Fax: (077) 3866451.
–    Giá bán 1 HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) cho mỗi gói thầu.
–    Địa điểm nhận HSDT: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang, số: 34 – Trần Phú – TP.Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang.
–    Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 26 tháng 03 năm 2010.
–    Đảm bảo dự thầu: 70.000.000 triệu (Bảy mươi triệu đồng). Nhà thầu có thể nộp tiền mặt hoặc giấy bảo đảm dự thầu do ngân hàng nơi Nhà thầu mở tài khoản đứng ra bảo đảm cấp và phải được gởi đến Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang chậm nhất là trước 14 giờ 00’ ngày 26 tháng 03 năm 2010.
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00’ (giờ Việt Nam) ngày 26 tháng 03 năm 2010, tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang, số: 34 – Trần Phú – TP.Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang
Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên
                                                                               Rạch Giá, ngày 02 tháng 03 năm 2010
                                                                                            P.TỔNG GIÁM ĐỐC