Cung cấp lắp đặt thang máy, hệ thống điều hòa – Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội

Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội mời thầu gói thầu: Cung cấp lắp đặt thang máy- Hệ thống điều hòa. Thuộc dự án cải tạo nhà làm việc 42 Tô Hiến thành – Giai đoạn 2

THÔNG BÁO MỜI THẦU
 Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội


Tên dự án:
Cải tạo nhà làm việc 42 Tô Hiến thành – Giai đoạn 2
Tên gói thầu: 
Cung cấp lắp đặt thang máy- Hệ thống điều hòa
Nguồn vốn:
Vốn vay của Chủ đầu tư
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:
Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:
trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:  
Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu – ghi rõ địa chỉ, điện thoại, fax:Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội , số 42 Tô Hiến Thành- Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.22200529 gọi 106
Fax: 04.22200526
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:5/03/2010 đến 19/03/2010
Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 (VND)
Thời điểm đóng thầu: 19/03/2010       14 giờ
Thời điểm mở thầu:19/03/2010       14 giờ

                                                                                                       Hà Nội ngày 3/3/2010
                                                                                                       GIÁM ĐỐC CÔNG TY