TRUNG TÂM VIỄN THÔNG VÀ CNTT – CÔNG TY ÐIỆN LỰC 3 MỜI THẦU Gói thầu số 02: Mua sắm Bàn kiểm tra công-tơ; Gói thầu số 06: Mua sắm VTTB Tin học và TCXD hệ thống mạng LAN.

Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin – Công ty Ðiện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ kiều kiện, năng lực tham gia đấu thầu theo Luật Ðấu thầu để cung cấp VTTB phục vụ công tác SXKD cho các gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm Bàn kiểm tra công-tơ; Gói thầu số 06: Mua sắm VTTB Tin học và TCXD hệ thống mạng LAN.

Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin – Công ty Ðiện lực 3 kính mời các nhà thầu trong nước có đủ kiều kiện, năng lực tham gia đấu thầu theo Luật Ðấu thầu để cung cấp VTTB phục vụ công tác SXKD cho các gói thầu:

– Gói thầu số 02: Mua sắm Bàn kiểm tra công-tơ.

Lô 2.1: Mua sắm Bàn kiểm tra công-tơ 3 pha tự động 12 vị trí.

Lô 2.2: Mua sắm Bàn kiểm tra công-tơ 1 pha tự động 12 vị trí.

– Gói thầu số 04: Mua sắm các thiết bị sản xuất.

Lô 4.1: Máy soi, Kính hiển vi và Máy in mầu Xưởng in bao bì.

Lô 4.2: Mua sắm bộ  nguồn DC, Máy phân tích phổ, Máy đo RLC, Máy đo hiện sóng, Máy kiểm tra đánh thủng và Máy ổn áp.

– Gói thầu số 06: Mua sắm VTTB Tin học và TCXD hệ thống mạng LAN.

Các nhà thầu muốn tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin tại:

Phòng Tổng hợp – Trung tâm VT & CNTT – Công ty Ðiện lực 3.

Ðịa chỉ: 552 Trưng Nữ Vương, TP Ðà Nẵng.

Ðiện thoại: 0511.2.463463 – Fax: 0511.2.220899.

– Thời gian phát hành HSMT gói thầu số 02 và số 04: Từ ngày 8-3 đến trước

14 giờ ngày 24-3-2010 và gói thầu số 06: Từ ngày 8-3 đến trước 14 giờ ngày 25-3-2010 (trong giờ hành chính).