Công ty cao su Lộc Ninh mời thầu bán 233,08 ha cây cao-su thanh lý

Công ty cao-su Lộc Ninh tổ chức đấu thầu bán 233,08 ha cây cao-su thanh lý, kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và điều kiện tham dự đấu thầu mua cây cao-su thanh lý.

Công ty cao-su Lộc Ninh tổ chức đấu thầu bán 233,08 ha cây cao-su thanh lý, kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và điều kiện tham dự đấu thầu mua cây cao-su thanh lý.

1 – Thời gian:

+ Bán hồ sơ mời thầu:

Từ ngày 2 đến ngày 8-3-2010

+ Xem thực tế vườn cây:

Ngày 3, 4, 5, 6-3-2010

+ Mở thầu: 9 giờ ngày 9-3-2010.

2 – Ðịa điểm: Văn phòng Công ty cao-su Lộc Ninh

Hồ sơ mời thầu được bán với lệ phí không hoàn lại là 500.000 đồng/bộ (năm trăm nghìn).

Các nhà thầu tham dự có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký và mua hồ sơ tại Phòng Kế hoạch – Ðầu tư Công ty cao-su Lộc Ninh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Ðiện thoại: 0651.568916

Fax: 0651.568939.

HỘI ÐỒNG ÐẤU THẦU CÔNG TY